Tehnički pregled građevina

Prikupljanje dokumentacije za tehnički prijem građevine je Vaša noćna mora?

Za tehnički pregled građevina i prikupljanje dokumentacije dopustite da napravimo:

  • Prijava tehničkog pregleda
  • Usklađenje svih izvođača sa obvezama (pisane izjave, građevinski dnevnici, atesti ugrađene opreme, imenovanja voditelja radova...)
  • Usklađenje stručne službe nadzora sa obvezama (završna izvješća)
  • Tehnička ispitivanja i izrada dokumentacije:

Naziv usluge

 

Izrada energetskog certifikata
Ispitivanje učinkovitosti ventilacije (kupaonica, garaža, spremišta, zapornice, kuhinje....)
Projekt betona sa završnim izvješćem (kocke)
Ispitivanje električnih instalacija

-direktni i indirektni napon dodira

-otpor izolacije usponskih vodova

-protupanična rasvjeta

-tipkalo

-uzemljenje temeljnog uzemljivača

-izjednačenje potencijala

-neprekinutost zaštitnog vodića

Ispitivanje sustava za zaštitu od djelovanja munje
Ispitivanje kvalitete vode

-analiza A i B

-mineralna ulja

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava i vodomjernog okna
Ispitivanje plinskih trošila (bojler)
Ispitivanje sustava za grijanje i hlađenje (kotlovskog postrojenja, klima postrojenja....)
Ispitivanje hidrantske mreže
Ispitivanje sustava za dojavu požara
Ispitivanje sprinkler sustava
Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti ugljičnog monoksida (CO)
Ispitivanje sustava za odimljavanje (kupola, nagibni prozor....)
Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša sukladno:

HRN ISO 1996-1:2004

HRN ISO 1996-2:2008

Terensko mjerenje zračne zvučne izolacije između prostorija i određivanje jednobrojne vrijednosti sukladno:

HRN EN ISO 140-4:1999

HRN EN ISO 717-1:1998

Terensko mjerenje udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija i određivanje jednobrojne vrijednosti sukladno:

HRN EN ISO 140-7:1999

HRN EN ISO 717-2:1998

Ispitivanje radne opreme (strojevi....)
Ispitivanje radnog okoliša

-mikroklima

-buka

-osvijetljenost