Zaštita okoliša

Zaštita okoliša i odgovarajuće aktivnosti i mjere koje vam nudimo i provodimo na osnovu:

 • Zakona o zaštiti okoliša (Narodne Novine br.: 110/07)
 • Zakona o otpadu (Narodne Novine br.: 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i
 • Zakona o zaštiti zraka (Narodne Novine br.: 130/11).

Cilj mjera zaštite okoliša je:

 • sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša
 • sprječavanje nastanka šteta
 • smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te
 • povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

 

Temeljem naše stručnosti, nudimo vam:

 • izradu planova i izvješća praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
 • izradu obrazaca i prijava u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
 • izradu godišnje bilance otapala, izračun fugitivne emisije i izrada obrasca EHOS
 • pružanje konzultantskih usluga za proizvodnju i promet opasnih kemikalija