Zaštita od požara

Uskladite svoju tvrtku sa obvezama iz područja Zakona o zaštiti od požara.

Zaštita od požara i provedba mjera zaštite od požara obuhvaća:

Ispitivanje

- ispravnosti hidrantske mreže

- ispravnosti vatrodojavnog sustava

- ispravnosti sprinkler instalacije

- ispravnosti drencher instalacije

- ispravnosti halonske i FM200 instalacije

- ispravnosti uređaja za odvod dima i topline

- sustava plinodetekcije

- ispravnosti električnih instalacija

- ispravnosti gromobranskih instalacija

- ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete

- zaštite od statičkog elektriciteta

Osposobljavanje

- radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 

Izrada

- pravilnika zaštite od požara

- procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

- plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 

Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara

- iznajmljivanje inženjera, osobe za provedbu mjera zaštite od požara

 

Izradu dokumentacije:

- pravilnika zaštite od požara

- procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

- plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 

Provedbu mjera zaštite od požara:

- iznajmljivanje inženjera, osobe za provedbu mjera zaštite od požara