Zaštita na radu

Zaštita na radu i njenim pravnim smjernicama:

  • osigurajte sigurne radne uvjete
  • spriječite moguće posljedice za zdravlje i život radnika
  • umanjite profesionalne bolesti
  • povećajte produktivnost rada te
  • optimalno odvijanje tehnoloških procesa rada

 

Uskladite svoju tvrtku sa obvezama iz područja Zakona o zaštiti na radu.

U suradnji sa ovlaštenim laboratorijima i tvrtkama nudimo poslovno savjetovanje pri rješavanju sljedećih obveza:

Ispitivanje

- ispravnosti električnih instalacija

- ispravnosti gromobranskih instalacija

- ispravnosti protupanične rasvjete

- ispravnosti tipkala za iskljućenje el. energije u slućaju hitnosti

- ispravnosti radne opreme

- ispravnosti plinskih trošila

- ispravnosti kotlovskih i kompresorskih postrojenja

- fizikalnih štetnosti u radnom okolišu (mikroklima, buka, osvijetljenost)

- kemijskih štetnosti u radnom okolišu

- ispravnosti dizala

- učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja

Osposobljavanje

- radnika za rad na siguran način

- ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

- povjerenika radnika za zaštitu na radu

- odgovornih osoba za provedbu evakuacije i spašavanja

- radnika za pružanje prve pomoći

Izrada

- pravilnika zaštite na radu

- procjene rizika

- procjene opasnosti za rad na računalima

- planova evakuacije i spašavanja

Usluge

- ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke do 50 zaposlenih

- ugovorno iznajmljivanje stručnjaka zaštite na radu za tvrtke preko 50 zaposlenih

- koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja - koordinator l

- koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja- koordinator II